Céu Pequeno
Patio dos Amores
Maritima
Meia Praia
Praia da Luz
Alvor
Videiras
Bela Vista
Caneiros Praia
Quinta Da Bravura
Boa Vista
Das Flores
Oliveiras
Fiqueira
Casa Esplendor
Moinho
Da Portela
Tugas
Sevier
Villa Alvor
Villa da Luz
Marina Beach Praia da Rocha
Caneiros Praia
Porto Dona Maria


Huurvoorwaarden -

1. Aankomst en vertrek
Op de wisseldagen meestal vrijdag, zaterdag en zondag is de door u gehuurde villa beschikbaar vanaf 16.00 uur op de dag van aankomst en dient op de dag van vertrek voor 10.00 uur te worden verlaten. Indien hiervan in overleg met gasten wordt afgeweken kan het voorkomen dat werkster nog bezig is op dit tijdstip. Bij langer verblijf op dag van vertrek geldt altijd dat gasten geen gebruik meer kunnen maken van keuken, badkamer en slaapkamers na eindschoonmaak door werkster. Gebruik buitendouche en zwembad wel toegestaan.

2. Reservering en betaling
Na boeking ontvangt de huurder de huurovereenkomst. Deze stuurt de huurder ondertekend retour en doet de aanbetaling. Deze bestaat uit 30% van de totale huursom en boekingskosten van 20,-
De aanbetaling en de getekende huurovereenkomst dienen binnen 7 dagen door verhuurder te zijn ontvangen.
10 Weken voor aanvang van de huurperiode dient het resterende gedeelte van het factuurbedrag te zijn ontvangen door verhuurder.
Bij reserveringen binnen 10 weken voor aanvang van de huurperiode dient het te betalen factuurbedrag geheel te worden overgemaakt. Niet tijdig betalen geeft verhuurder het recht de reservering als geannuleerd te beschouwen.
Zodra verhuurder de totale huursom heeft ontvangen stuurt deze u de sleutel(s), route- beschrijving en aanvullende informatie villa.

3. Prijzen bijkomende kosten en waarborgsom
De prijzen zijn inclusief schoonmaakkosten en bij normaal gebruik inclusief gas, elektriciteit en water.
Elektriciteitkosten ten behoeve van airco installatie, verwarminginstallatie ten behoeve van zwembad en separate verwarmingelementen zijn niet bij de huurprijs inbegrepen tenzij anders vermeld.
In deze gevallen vindt meestal verrekening plaats met de gestorte waarborgsom. Indien de woning zonder schade en schoon wordt achtergelaten wordt u de waarborgsom aan het einde van de huurperiode terugbetaald. De huurder verplicht zich de inventaris en woning zorgvuldig te behandelen.
Door de huurder veroorzaakte schade dient met verhuurder te worden verrekend.

4. Prijzen bijkomende kosten en waarborgsom
Wordt de huurovereenkomst geannuleerd dan is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk dat een ander deze boeking overneemt. In dat geval wordt er een nieuwe overeenkomst opgesteld en getekend. Annuleringen, met of zonder plaatsstelling, dienen schriftelijk te gebeuren.
Volgende percentages worden in rekening gebracht:

- 100% bij annulering binnen 28 dagen voor aanvang van de verhuurperiode
-75% bij 42 dagen
-60% bij 56 dagen
-30% bij resterende dagen
Voor deze kosten kunt u zich verzekeren door middel van een annuleringsverzekering welke u naast uw reisverzekering kunt afsluiten.

5. Annulering door Holland House
Wordt verhuurder door bepaalde omstandigheden (b.v verkoop object) buiten haar schuld gedwongen een reservering te annuleren, zal aan de huurder een andere gelijkwaardige villa worden aangeboden. Mocht dit niet mogelijk blijken, dan zal restitutie van de reeds betaalde huursom plaats vinden, echter zonder vergoeding van welke schade dan ook. Hieronder vallen alle gemaakte reiskosten incl. vluchten.

6. Bed- en linnenservice, schoonmaak
De wasmachine staat in eerste instantie ter beschikking van de werkster. Wekelijks worden linnengoed, handdoeken en badhanddoeken verwisseld. Zodra de werkster deze werkzaamheden heeft beindigd mogen de gasten ook gebruik maken van de wasmachine. Werkster aanwezig op dag van aankomst en vertrek respectievelijk daarna n keer per week (opvolgende weken).

Per persoon aanwezig: Linnengoedset
En badhanddoek, kleine handdoek en washandje.

Wisseling linnengoed n keer per week, handdoeken twee keer per week. Gasten dienen zelf zorg te dragen voor strand- badlakens. Theedoeken meestal in voldoende mate aanwezig. De werkster komt in principe twee maal per week. Afwassen en uw eigen was (waaronder strand- badlakens, etc) behoren niet tot haar taken. De eindschoonmaak vindt plaats op de dag van aankomst / vertrek tussen 10.00 en 16.00 uur.

7. Aantal personen
Bij het bewonen (zelfs tijdelijk) door meer personen dan was overeengekomen kan verbreking van de huurovereenkomst tot gevolg hebben, waarbij recht op schadevergoeding niet mogelijk is.

8. Afvalinzameling
In alle gevallen dienen huurders zelf hun afval te verwijderen in de daarvoor bestemde containers en depots nabij de villa en omgeving.Van de huurder wordt verwacht dat hij de villa opgeruimd en netjes achterlaat.

9. Huisdieren
In overleg met verhuurder is het in sommige gevallen toegestaan huisdieren mee te nemen. U dient dit altijd eerst te melden.

10. Borg
Op de vertrekdag vindt inspectie van accommodatie plaats door agent / manager of werkster. De borg zal u binnen ca. anderhalve week geretourneerd worden onder aftrek van eventuele te betalen kosten zoals schade aan of vermissing van inventaris, exorbitant gas, elektra, water verbruik en eventuele extra schoonmaakkosten etc.

11. Aansprakelijkheid
Gedurende het verblijf is de huurder aansprakelijk voor de villa, de inrichting / toezicht en alle zaken die tot het gehuurde object behoren. Waaronder ook zwembaden / klim-speeltoestellen en dergelijke. Verhuurder is in geen geval aansprakelijk voor diefstal, letsel en/of schade berokkend aan eigendommen van huurder en/of medegebruikers veroorzaakt door gebreken aan het gehuurde en/of het onoordeelkundig gebruik door huurder hiervan, roerende zaken hieronder begrepen. Indien verhuurder verhinderd wordt in haar huurbemiddeling door oorlog, staking, beperkende overheidsmaatregelen, overmacht of buitengewone omstandigheden toe te rekenen aan derden, welke niet konden worden voorzien, aanvaardt verhuurder voor dergelijke situaties geen verantwoordelijkheid en ontslaat haar van iedere verplichting tot schadeloosstelling.

12. Aansprakelijkheid reizigers
Degene die de villa / accommodatie huurt is tevens aansprakelijk voor alle andere deelnemers.

Supplementen

Verhuurder streeft er naar dat eigen beoordeling van geboden accommodatie en uw verwachtingen zoveel mogelijk overeenstemmen. Echter zijn op sommige onvoorziene situaties / zaken, weinig dan wel geen invloed uit te oefenen en vragen hiervoor begrip.

Algemeen
Villa`s staan veelal geruime tijd op site www.portugalvilla.nl en kunnen gegevens betreffende inrichting, tuin en omgeving tussentijds gewijzigd zijn zonder dat u hier in gekend werd. Derhalve worden jaarlijks aan het begin seizoen mogelijke wijzigingen opnieuw bekeken / opgenomen en op site gepdate.

Bedden
De bedden zijn in het buitenland soms van andere (hardere) kwaliteit dan u thuis gewent bent. Indien sprake / wens extra bed kan het voorkomen dat kwaliteit hiervan niet dezelfde is als die van de vaste bedden.

Elektra
Uit ervaring bekend dat in zuidelijke landen storingen in water- en elektriciteit voorzieningen vaker voorkomen dan wij gewend zijn. Helaas is dit niet te voorkomen. Villa met zonne- energie installatie`s zijn allen voorzien van separate verwarmingelementen welke automatisch inschakelen zodra warm water voorziening in het gedrang komt door minder goede weeromstandigheden bijvoorbeeld. Het kan zijn dat installatie in dat geval meer tijd nodig heeft om warm water wederom op gewenste temperatuur te brengen.

s Lands wijs
Normen omtrent bv. geluidsoverlast zijn in zuidelijke landen soepeler dan in Nederland, daar bevolking meer buiten leeft, later eet, waakhonden houdt en autos / motoren vaak niet aan Nederlandse geluidseisen voldoen. Een meer centrale ligging heeft duidelijk voordelen echter kan ook in sommige gevallen meer overlast inhouden dan bijvoorbeeld een (meer) landelijke ligging. Overlast door bouwverkeer / werkzaamheden in toeristische oorden is niet altijd uit te sluiten. Er wordt alles aan gedaan dit te voorkomen maar ook verhuurders zijn niet altijd op de hoogte van plannen aannemers, overheidsinstanties en dergelijke. Indien mogelijk kan altijd (zelfs ter plaatse) in overleg vervangen accommodatie overwogen worden echter moet deze wel voor handen zijn en is dit bijvoorbeeld in hoogseizoen periode niet altijd realiseerbaar.

Het kan voorkomen dat gasten zelf bewust of onbewust voor geluids- of andere overlast zorgt, waardoor vakantie plezier van buren wordt vermindert of schade wordt aangebracht aan accommodatie en omgeving. Verhuurder / manager villa`s zullen u aanspreken op uw gedrag. Mocht dit verzoek onvoldoende effect hebben hebben zij het recht u uit de villa te (laten) verwijderen.

Zwembaden
Gasten dienen zich te realiseren dat met name in de winter, vroege voor- en najaar het zwembadwater kouder kan zijn dan gewenst. Aantal villa`s voorzien van verwarmde zwembaden echter hiervoor gelden vaak meerprijzen voor extra energie verbruik. In deze gevallen dient gast zelf zorg te dragen voor het afdekken van het zwembad met cover gedurende periode dat er niet gezwommen wordt en gehele nacht. Zwembaden worden minimaal n keer per week door vakkundig personeel onderhouden. Voor problemen met zwembadinstallaties zoals bijvoorbeeld verstoppingen filters, grote schommelingen PH waarden, uitvallen pomp ten gevolge van elektra storingen of noodzakelijk (tijdelijk) onderhoud kan verhuurder hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
Vele zwembaden zijn voorzien van onderwater verlichting. Deze dient altijd na middernacht en overdag uitgeschakeld te zijn.

Ongedierte
In zuidelijke landen komt ongedierte meer voor als in Nederland. Vaak niet als gevolg van onvoldoende hygine doch door klimatologische omstandigheden. Gasten dienen zelf afval te verwijderen in daarvoor bestemde containers / depots en niet buiten te plaatsen in plastic zakken met alle gevolgen van dien.

Televisie
Vrijwel alle villa`s beschikken over TV met satelliet ontvangst. Dit wil echter niet zeggen dat er per definitie (alle) Nederlandse zenders te zien zijn. Mocht blijken dat gasten TV / satelliet ontvanger ontregeld hebben door onkundig gebruik en vakman vereist is voor herprogrammering worden deze kosten verrekend met borg.

Drinkwater
Water uit de kraan van goede kwaliteit echter beter water uit flessen te drinken. Elke gast wordt vriendelijk verzocht 5-liter fles achter te laten voor nieuwe gasten. Helaas wordt dit soms vergeten en wordt aangeraden dag van aankomst op route naar villa bij tankstations zelf fles(sen) te kopen om ongemak te voorkomen, zeker bij late aankomst.

Gewenste periode
Van:
Tot:
Baby  
Opmerkingen:
Vul de onderstaande code in ter controle:
CAPTCHA Image [Vernieuwen]
Boven Afdrukken
Copyright © 2003 - 2019 Holland House Algarve. All rights Reserved.
Contact: hollandhouseintermediair@gmail.com
Webdesign by Media Visions